Behöver du radonsanering?

Radon är farligt och det är viktigt att vara informerad om hur radon kan påverka din och din
familjs hälsa. De befintliga myter blandat med fakta som figurerar kan vara förvirrande för
många människor och har lett till att vissa tror att radontestning är svårt, tidskrävande och
dyrt. Radontestning är enklare än vad man kanske tror. Du kan själv testa ditt hem eller
anlita en kvalificerad fackman. Det tar varken lång tid eller mycket ansträngning. En del tror
också att radonhalten i bostäder inte kan fastställas. Men tvärtom så finns det enkla
lösningar för problem med radon i hemmen. Hundratusentals villaägare har redan fastställt
problemen och sanerat dem. En del tror också att radon endast kan återfinnas i vissa typer av bostäder men radon kan vara ett problem i många typer av hem: gamla hus, nya bostäder, dragiga byggen, välisolerade hus, hus med källare eller utan källare osv. Lokal geologi, byggmaterial och hur huset byggdes är bidragande faktorer som kan påverkar radonhalten i bostaden. Kanske kan man tro att en grannes testresultat är en bra indikation på om ens hem har problem med radon men så behöver inte alls vara fallet. Radontestning ger fakta och när vi har fakta kan vi ta beslut om en eventuell sanering. Därför är det viktigt att avliva myterna och sprida kunskap om både faran med radon och hur man kan förebygga den samma.
Hur blir man utsatt för radon kanske din första tanke är. Du bor förmodligen inte ens i närheten något område som är känt för hantering av radioaktivt material. Men stora delar av Sverige utsattes 1986 för en hel del radon när Tjernobyl sprängdes.
Kändes detta kanske som något som intresserar dig? Vill du veta mer om radonsanering? En sida som handlar om detta – och förmodligen skulle intressera dig – är www.radonsanering.nu.

No related posts.