En betydande del av Sveriges befolkning klassas idag som överviktiga

En betydande del av Sveriges befolkning klassas idag som överviktiga eller feta. Omkring hälften av alla vuxna män, mer än en tredjedel av alla vuxna kvinnor samt en fjärdedel av alla barn och ungdomar lider enligt Livsmedelsverket av problemet. Omfattande vetenskapliga studier visar att övervikt ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, infertilitet och cancer liksom även dålig sömn samt andnings- och ledbesvär har alla kopplats till övervikt. På senare år har ett flertal studier visat att extra kilon även ökar risken att drabbas av depression och ångest.

Övervikt är idag ett utbrett folkhälsoproblem som vi måste ta på största allvar. Som statistiken visar har den traditionella sjukvården till dags dato inte lyckats tackla denna viktiga utmaning på ett tillfredställande sätt. Grace Wellness arbetar för att tillgodose behov som inte uppfylls av hälsokostindustrin. Sedan början av 2000-talet har vi samarbetat med Per-Arne Öckerman, professor emeritus i klinisk kemi vid Lunds universitet, för att ta fram kosttillskott som, kombinerat med bättre diet och mer fysisk aktivitet, hjälper dig att gå ner i vikt.

Öckerman har publicerat mer än 400 vetenskapliga arbeten, en majoritet av vilka rör näringslära och komplementärmedicin. På ett övertygande sätt har han påvisat sambanden mellan viktkontroll, reduktion av fria radikaler och bättre hälsa. Grace Wellness unika kosttillskott är baserade på hans studier och annan spetsforskning. På vår hemsida, www.grace-wellness.se hittar du länkar till dessa vetenskapliga arbeten.

För bästa effekt bör kosttillskott tas regelbundet under en längre. Därför säljs våra preparat Reducer, Xantan och Bredspektrum Antioxidant i abonnemangsform. Besök www.gracewellness.info idag och läs mer om vägen till hälsa och välmående. läs mer på grace wellness blogg

Related posts:

  1. Antioxidanter, När våra kroppar slits
  2. Besök Göteborgshotell redan idag.