Lån som relaterar till bostaden utgör cirka 85 procent

Idag bor ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning i eget hus eller i en bostadsrätt. Lån som relaterar till bostaden utgör cirka 85 procent av den totala utlåningen till hushållen. Enligt Finansinspektionens studie steg hushållens skuldsättning från mitten av 1990-talet till 2007 i ungefär samma takt som bostadspriserna. Belåningsgraden (bolånet i relation till bostadens marknadsvärde) steg också mellan 2000 och 2009. På sikt är detta en oroväckande trend. En alltför hög belåningsgrad gör låntagaren sårbar om fastighetspriserna plötsligt sjunker. De som tecknat rörliga lån är också sårbara för räntehöjningar.

När fastighetspriserna började falla i USA under 2006 blev många tvungna att gå ifrån sina hemma. Krisen satte igång en kedjereaktion och ledde till finansiell instabilitet i andra delar av världen. I länder som Grekland, Spanien och Portugal brottas människor fortfarande med dessa problem. Farhågor för en bostadskris i Sverige gjorde att Finansinspektionen införde allmänna råd för att begränsa utlåningen. Dessa råd, som vanligen benämns Bolånetaket, trädde i kraft den 1 oktober 2010.

Hårdare restriktioner på bolånemarknaden slår inte lika hårt mot alla. För den som själv kan lägga upp 15 procent av bostadspriset gör det ingen skillnad. Om du däremot råkar ha en betalningsanmärkning eller saknar fast arbete har det blivit oerhört svårt att utverka ett lån från de vanliga bankerna. Som tur är finns det idag alternativa långivare på den svenska kreditmarknaden. Vill du veta mer om dessa? I så fall ska du vända dig till Flexilåns kostnadsfria informationssida. Vi finns på www.flexilan.se. Välkommen in till oss idag.

No related posts.