Mögelsanering av luft och ytor.

När immunförsvaret blir stressat genom förekomst av mögel blir kroppen mer mottaglig för sjukdom. Det innebär förlorad arbetskraft, minskad produktivitet och allmänt försämrad folkhälsa. Vi behöver både rena VVS-system (inklusive luftkanaler) samt rena ytor på arbetsplatserna. VVS-system är en primär källa till luftburna föroreningar och bör rengöras efter att en inspektion visar på ansamlingar av skräp eller mikrobiologisk tillväxt på invändiga ytor. Årlig (eller vartannat år) okulärbesiktning bör införlivas i förebyggande underhållsplaner och bör omfatta samtliga komponenter i systemet. Både luftkanaler och mekaniska system bör rengöras. Mögel kan ha en potentiellt förödande inverkan på innehållet i ett hem eller företag. Mögelskador orsakas vanligen av fukt och förvärras av varma klimat, som det längs den amerikanska västkusten. Mögel är vanligt förekommande i områden med mycket fukt, såsom kök, badrum och tvättstuga där det är lätt att se och avlägsna, men efter en vattenskada kan mögel även växa med oförminskad styrka i dolda utrymmen bakom väggar, under mattan, i möbler eller i ledningar. Utan sanering, kan mögeltillväxten orsaka hälsoproblem för dig, din familj eller dina medarbetare och även kräva ett större saneringsarbete. Mögelborttagningstjänster som flera företag kan erbjuda privatpersoner som dras med mögelproblem, bidrar till att skapa en sundare miljö och kan potentiellt spara dig tiotusentals kronor – som du förlorar om du inte gör något alls.

Ska du sälja din fastighet är mögelkontroll och sanering ett måste, annars kan du råka riktigt illa ut när det uppdagas av nya ägare.

Du kanske vill veta var du kan läsa mer om mögelsanering, efter att du nu läst denna text. En
webbsida, med massor av information som kanske kan intressera dig, är
http://www.mögelsanering.biz. Där hittar du många informativa artiklar som kan fungera som både rådgivning och stöd när du ska gå vidare med en eventuell mögelsanering i ditt hem.

No related posts.