Raoul Wallenberg i Budapest 1944

Raoul Wallenberg i Budapest 1944
Historien lyfter fram många människor som fått epitetet hjältar. Men man kommer aldrig ifrån att hjältarna oftast utnämnts av dem som vann ett krig och fick rätt att bestämma vem som var god och vem som var ond. Men sedan finns det de som var hjältar oavsett hur man vrider och vänder på begreppen. En sådan hjälte var Raoul Wallenberg.

Tyskland hade precis invaderat Ungern i mars 1944 då Raoul Wallenberg skickades till Budapest av den Svenska regeringen – på inrådan av USA – för att administrera räddningsaktioner av judar som hotade att deporteras till förintelselägerna i Polen. Och detta pågick för fullt. Under några månader skickades nästan en miljon Ungerska judar in i döden. Men några tusen lyckades Raoul Wallenberg och hans stab rädda med hjälp av skyddspass som utfärdades av legationen i Budapest. En jude med ett sådant pass fick sedan rätt att resa med de vita bussarna till Sverige.

Raoul Wallenberg tog många initiativ, pressade gränserna och böjde på lagarna för att maximera antalet judar som kunde komma till Sverige. Man skulle kunna tro att det var de irriterade nazisterna som till slut satte stopp för honom – men så var det inte. Wallenberg fortsatte sitt värv fram tills Tyskarna tvingades lämna Budapest i januari 1945.

I stället var det ”räddarna” – Sovjeterna – som blev Raoul Wallenbergs banemän. Efter intåget i Budapest fängslades han – under förevändningen att han misstänktes vara amerikansk spion. Han sattes i en cell i den byggnad som idag är museet House of Terror. Sedermera skickades han vidare in i Sovjetunionen och sågs sedan aldrig mera till.

Vill du lära dig mer om Raul Wallenbergs verk kan du resa till Budapest och bland annat besöka House of Terror museet. Bra hotell för din vistelse hittar du på www.hotell-budapest.se.

No related posts.