Saneringsenhet som förgiftade asbestarbetare

Asbest är ett välkänt farligt material och kräver extrem försiktighet för att kunna hanteras.
Det finns många säkerhetsåtgärder och utrustningsdetaljer för att göra detta men ändå lider
arbetare av skador.
2011, vid en rivningsplats i Sheffield i Yorkshire, förgiftades tre arbetare eftersom en sanering misslyckades medan de arbetade i en asbestinkapsling. Man kan därför inte säga att varje anläggning är välutrustad med saneringsåtgärder.
Fallet gick till rätten. The Magistrates Court i Huddersfield hörde att arbetarna skulle följa en
“air lock” procedur genom tre separata sektioner i enheten, men på grund av dåligt
underhåll fanns det höga halter av gift (koloxid) vilket hade pumpats in i en del av enheten
och orsakat skador på arbetarna.
Denna information upptäcktes under en Health and Safety Executive (HSE) utredning efter
att de tre männen togs in på Huddersfield kungliga sjukhus där de genomgick behandling mot förgiftning.
Newlincs Services var det företag som levererat enheten och som ansvarade för dess underhåll. De fick dryga böter och beordrades att ersätta kostnaderna.
Om man har blivit skadad på grund av dålig praxis kring farliga ämnen kan man ha rätt att göra ett skadeståndsanspråk och advokater kan hjälpa dig med detta.
Som du förstår är det mycket viktigt att göra asbestsanering – och att det görs på rätt sätt. Det är definitivt inget du kan göra själv. Till och med professionella sanerare har stor kontroll på sig så det verkligen blir rätt – då misstag leder till att asbest ligger kvar och förorenar år efter år. Med detta i åtanke är det absurt att tänka på att en sådan situation som i Sheffield kunde uppstå. Du kanske frågar dig var du kan hitta mer om asbestsanering. För att lära dig mer om detta – nu när du kanske blivit intresserad – kan du gå in på www.asbestsanering.me.

No related posts.