Vad kännetecknar en professionell hemsida?

Vad kännetecknar en professionell hemsida?

Professionell hemsida, det är något som alla företag vill ha. Men det är inte alltid lika enkelt att veta vad som är en professionell hemsida för till syvende och sist är det besökaren som avgör om en sida ses som professionell eller inte. Den som vill låta en webbyrå bygga en ny hemsida, kanske förlitar sig på att de vet vad de gör. Men för att själv kunna avgöra det, behövs en del grundläggande information om hur en professionell hemsida ska vara uppbyggd. Nedanstående är viktigt att tänka på när du skall köpa hemsida av en webbyrå

Layouten
Den professionella sidan är välfylld och underhållande utan att kännas plottrig och rörig. Layouten ska vara logisk och det ska vara lätt att hitta i menyerna. Det kan kännas självklart, men i jakten på en unik sida, finns det många som försöker bygga upp en ny hemsida på ett annorlunda sätt. Det kan ofta straffa sig, då besökaren helt enkelt inte hittar den information de söker.

Nedladdning
Även snabbheten varmed sidorna laddas spelar en stor roll för att ge besökaren en känsla av en professionell hemsida. En trög och svårarbetad server kommer att få folk att tröttna ganska snart. Det kan bero på en trög server. Det kan också bero på att sidan är så tekniktyngd att den blir jobbig att läsa in.

Underhåll
Den professionella hemsidan kännetecknas också genom att den lätt kan uppdateras. Nya inlägg kan göras på ett smidigt sätt, inklusive länkar, bilder och eventuella videoklipp. Ramen, själva hemsidans design, ska naturligtvis vara fast, så att besökaren hela tiden vet i vilken hemsida de befinner sig.

Rolig och dynamisk
En hemsida får gärna komma med en eller två överraskningar. Det ska också hända saker på webbplatsen, så att besökaren som återkommer känner att de tar del av något nytt. Men det roliga inslaget får inte bli för mycket och sidan får inte bli alltför föränderlig. Det ska ligga en seriös ton över webbplatsen, och hemsidan ska förmedla det budskap som företaget vill förmedla.

Enkelt är nyckeln
Det enkla är ofta det bästa. Välj innehåll med omsorg, var sparsam i designen. Låt varumärket tala för sig själv och komma fram tydligt. Ordentligt med fakta och information ska finnas om produkter och tjänster och köpvillkor ska anges tydligt. Luft är inte tomrum på en hemsida, utan ger besökaren bra överblick. Välj de funktioner som verkligen förhöjer läsvärdet på webbsidan, och ta inte med mer plotter än nödvändigt.

Sökordsoptimerad
Till slut räcker det inte med att ha en professionell hemsida. Den måste kunna hittas på nätet också. Genom en väl genomtänkt sökordsoptimering hittar rätt personer till företagets sida. Med aktiv närvaro på de sociala nätverkstjänsterna, bloggar och annonser, kan också mängder med presumtiva kunder riktas till hemsidan.

Hjälp på vägen
Ofta är det svårt för ett mindre företag att åstadkomma allt detta. Webbyråerna är specialiserade på att veta hur det fungerar, och hur en sida bör byggas upp. En av de webbyråer som har kunskapen som krävs, och som kan hjälpa till med ett helhetskoncept där även marknadsföringsstrategi och hur ett företag kan nyttja de sociala nätverken för att öka sin försäljning, är Dinwebb.nu. De finns placerade i Stockholm city, och är en webbyrå att räkna med.

No related posts.